Zobacz temat
 Drukuj temat
Zawody Modeli Balonów - RADOM 2018
Andy
Jak co roku i zgodnie z harmonogramem działania Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Radomskiego, zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku do lat 16. do uczestnictwa w:

28. edycji Zawodów Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - RADOM 2018
o Puchar Prezesa Firmy "Kratki" - Pana Marka BALA

www.kominki-elmes.pl/images/feature_variant/5/kratki_logo.png


Zawody zaplanowane są na dzień

15 kwietnia 2018 roku - niedziela

- REJESTRACJA ZAWODNIKÓW I DRUŻYN - w dniu zawodów od godziny 9:30
na lotnisku Aeroklubu Radomskiego w porcie lotniczym.

- ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW na płycie lotniska o godzinie 10:00.


W trakcie zawodów będzie można posilić się świeżym wiejskim chlebem ze swojskim smalcem i kiszonymi ogórkami.

W przypadku nie sprzyjającej aury terminem rezerwowym jest 22 kwietnia 2018 - również niedziela.
W zawodach może uczestniczyć każdy, kto wykona sam lub pod okiem instruktorów Sekcji Modelarskiej AR minimum jeden model balonu typu FB "Mały Książę".

www.modelmaking.pl/gfx/produkty/1balon.jpg


Modele balonów dostępne są także w ofercie sklepu modelarskiego Model Making http://www.modelm...rta/1/4/1/
Każdy uczestnik (drużyna), aby przystąpić do zawodów musi posiadać minimum 1 balon.

Zawody w klasie FB (modele balonów na ogrzane powietrze), będą odbędą się według następującego regulaminu.


1. Definicja
Model balonu na ogrzane powietrze, to model lżejszy od powietrza, bez napędu, uzyskujący swoją wyporność wyłącznie na skutek ogrzewania powietrza. W powłoce nie może znajdować się inny gaz poza powietrzem i normalne produkty spalania paliwa niezbędnego do jego podgrzania.

2. Charakterystyka techniczna
2.1. Średnica powłoki nie większa niż 1,5 metra.
2.2. Maksymalny obwód na "równiku" - 4,7 metra.
2.3. Wysokość nie większa niż 2,6 metra (rozłożonego brytu z kołnierzem).
2.4. Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.
2.5. Każdy zawodnik może zgłosić dwa modele oznakowane numerem startowym otrzymanym od organizatora.
2.6. W modelu balonu nie wolno umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła.
2.7. Dolny otwór lecącego balonu musi pozostać otwarty a jego średnica nie może być mniejsza niż 25 cm. Podana wielkość wynika z geometrii standardowego brytu i jest podyktowana względami bezpieczeństwa przy napełnianiu modelu.

3. Organizacja startów
3.1. Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego sędziego.
3.2. Loty należy wykonać w wyznaczonym okresie czasu. Kolejność startów zależna jest od kolejności zgłoszeń zawodników w danej komisji sędziowskiej.
3.3. Do ogrzania powietrza niezbędnego do napełnienia balonu można używać własnego podgrzewacza, paliwo dostarcza organizator.
3.4. W przypadku zapalenia się balonu, zawodnik ma prawo wykonać drugą próbę.

4. Pomiar czasu
4.1. Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą, bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia chronometrażystów.
4.2. Jeżeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się z podłożem albo zniknie za przeszkodą, lecz przed upływem 10 sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu, to pomiaru czasu nie przerywa się.
4.3. Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 10 minut.
4.4. Komisja sędziowska musi posiadać lornetkę do obserwacji modelu.

5. Ilość lotów i klasyfikacja
5.1. Każdy zawodnik ma prawo wykonać maksimum 3 loty.
5.2. Do końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę czas jednego, najlepszego lotu. W przypadku większej ilości lotów maksymalnych, dla ustalenia wyników, bierze się pod uwagę kolejne loty.
5.3. Gdy więcej niż jeden zawodnik osiągnie trzy loty maksymalne zarządza się dogrywkę bez limitu czasu. Do dogrywki zawodnik ma prawo wprowadzić dodatkowy model.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA

Edytowane przez Andy dnia 14-04-2018 14:10
 
Przejdź do forum: