Zobacz temat
 Drukuj temat
29. Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze - RADOM 2019
Andy
Zgodnie z kalendarzem imprez organizowanych przez Sekcję Modelarską Aeroklubu Radomskiego
w dniu 14 kwietnia 2019 roku o godzinie 10-ej


na lotnisku Piastów Aeroklubu Radomskiego odbędzie się

29. edycja Zawodów Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze w Klasie F7A/M.

Zawody zostaną rozegrane o Puchary ufundowane przez Prezesa Firmy KRATKI – Pana Marka Bala.

Program zawodów – niedziela 14 kwietnia 2019 roku
09:30 - 10:00 - rejestracja zawodników
10:15 - uroczyste otwarcie zawodów
10:30 - 12:00 – oceniana kolejka lotów modeli balonów
12:15 – 12:45 – opracowanie wyników oraz przygotowanie dyplomów i pucharów
12:45 – uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów – zakończenie zawodów

Konkurencja F7A/M — modele balonów na ogrzane powietrze – definicja:
Model balonu na ogrzane powietrze to model lżejszy od powietrza, bez napędu, uzyskujący swoją wyporność wyłącznie na skutek ogrzewania powietrza: VW powłoce nie może znajdować się inny gaz poza powietrzem i normalne produkty spalania paliwa niezbędnego do jego podgrzania.

Organizacja i przebieg zawodów
1. Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego sędziego:
2. Loty należy wykonać w wyznaczonym okresie czasu.
3. Kolejność startów zależna jest od kolejności zgłoszeń zawodników do komisji sędziowskiejj
4. Do ogrzania powierza niezbędnego do napełnienia balonu można używać własnego podgrzewacza, paliwo dostarcza organizator.
5. W przypadku zapalenia się balonu, zawodnik ma prawo wykonać drugą próbę.
6. Palnik obsługuje osoba dorosła, natomiast balon przytrzymują tylko zawodnicy oraz opiekunowie

Pomiar czasu
1. Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia sędziów mierzących czas.
2. Jeżeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się albo zniknie za przeszkodą, lecz przed upływem 10 sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu, to pomiaru czasu nie przerywa się.
3. Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 10 minut.

Ilość lotów i klasyfikacja
1. Każdy zawodnik ma prawo wykonać 2 loty.
2. Do końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę czas jednego, lepszego lotu. W przypadku większej ilości lotów maksymalnych, do ustalenia wyników, bierze się pod uwagę wyniki dodatkowej kolejki lotów.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
 
Przejdź do forum: