Zobacz temat
 Drukuj temat
ŚWIĘTO LATWCA - RADOM 2021
Andy
www.rcradom.pl/admin/Latawce/sw2021-1.jpg1. ORGANIZATORZY
• Aeroklub Radomski
• Sekcja Modelarska Aeroklubu Radomskiego


2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Termin: 03 października 2021 roku (niedziela) – godzina 10:00
W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przewiduję się przełożenie imprezy na termin rezerwowy 10 października 2021 roku. W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w terminie rezerwowym rozstrzygnięcie zawodów nastąpi na podstawie punktacji uzyskanej w ocenie statycznej.
• Miejsce: Lotnisko Aeroklubu Radomskiego - Port Lotniczy Piastów
• Godzina rozpoczęcia rejestracji zawodników: 09:30
• Godzina rozpoczęcia imprezy: 10:00


3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W tym roku zmieniamy formułę naszej imprezy na otwarte zawody modeli latawców.
• W związku z powyższym zawody rozegrane zostaną bez podziału na klasy modeli latawców.
• W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku do 15 lat.
• Każdy z zawodników powinien przede wszystkim zaprezentować przez Komisją Sędziowską swój własnoręcznie wykonany model latawca do oceny statycznej oraz zaprezentowania go w locie.
• Starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Sędziego Głównego Zawodów.
• Przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik powinien osobiście holować swój latawiec. W przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona przez Sędziego Głównego Zawodów lub konstruktora latawca.

4. OCENA STATYCZNA
Ocena statyczna latawca jest dokonywana przez Komisję Sędziowską przed oceną za lot. Każdy z sędziów przyznaje punkty za:
- konstrukcję latawca i oryginalność pomysłu - do 30 punktów,
- staranność wykonania latawca - do 30 punktów,
- oprawę plastyczną (kolorystyka, zdobienia itp.) - do 30 punktów.
Maksymalna ilość punktów za każdy składnik oceny statycznej (od trzech sędziów) to - 90 punktów.

5. OCENA ZA LOT
Po sygnale startu podanym przez Sędziego Głównego zawodnicy holują latawce, a po zakończeniu holowania ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów.
Przyznaje się punkty za jakość lotu:
- lot stateczny - 30 punktów
- lot niestateczny - 15 punktów
- brak lotu - 0 punktów
Maksymalna ilość punktów za ocenę modelu latawca w locie (od trzech sędziów) to - 90 punktów.

6. WYNIKI
O wyniku zawodów i zajęciu miejsca przez zawodnika decydować będzie suma punktów zdobytych podczas oceny statycznej i dynamicznej zaprezentowanego do oceny modelu latawca.

7. FESTIWAL LATAWCÓW
Ponadto, po raz pierwszy od dłuższego czasu, odbędzie się Festiwal Latawców RADOM-2021.
Podczas oceny statycznej oraz pokazu latawców w locie, członkowie Komisji Sędziowskiej w drodze konkursu wybiorą modele latawców, które będą według ich oceny najokazalsze pod względem konstrukcyjnym oraz plastycznym, jak również najokazalej będą charakteryzowały się stabilnym i majestatycznym lotem.

8. NAGRODY
Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
Zawody latwacowe:
- zostaną przyznane 3 puchary dla trzech zawodników, którzy osiągną największą ilość punktów,
- zawodnicy z czołowej 10. otrzymają drobne nagrody rzeczowe,
- każdy z zawodników otrzyma statuetkę okolicznościową oraz dyplom.
Festiwal Latawców – RADOM 2021:
Komisja Sędziowska przyzna nagrodę główną festiwalu – GRAND PRIX Festiwalu Latawców RADOM 2021 oraz okolicznościowy dyplom do tej nagrody dla zawodnika, który zadaniem komisji zaprezentuje najbardziej atrakcyjny model latawca.
Ponadto zostaną przyznane dwa wyróżnienia w postaci drobnych nagród rzeczowych dla zawodników, których modele latawców zasługują na wyróżnienie w festiwalu.

9. SPONSOR
Głównym sponsorem organizacyjnym zawodów latawcowych, festiwalu latawców oraz pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych jest AEROKLUB RADOMSKI.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w powyższym regulaminie na skutek ilości zawodników biorących udział w imprezie, warunków pogodowych, jak również możliwości wystąpień obostrzeń epidemiologicznych wynikających z rozporządzeń.
Andy rcradom.pl/admin/foto/stukas.gif
 
Przejdź do forum: